Sochařství

Nabízíme veškeré sochařské práce - na zakázku můžeme zhotovit prakticky jakýkoliv objekt. Stavebními prvky (římsy, ostění, balustrády apod.) počínaje a plastikami, památníky či sochami konče. Při těchto pracích je upředňostňován především pískovec pro jeho tvárnost, ani ostatní materiály však nezůstanou stranou.

Ukázka tvorby

© 2014 FLNR.NET | Some of the images used on this website are published under CC BY license