Pomníky

Nabízíme výrobu a montáž nových pomníků (jednohroby, dvojhroby, urnové hroby) z velmi kvalitních přírodních materiálů. Škála kamene, se kterým pracujeme, je velmi bohatá a obsahuje domácí i exotické materiály. Při návrhu pomníků klademe důraz na originalitu a jedinečnost, ta je však vždy podřízena představám zákazníka. Provádíme i renovace starších pomníků. Pomníky osazujeme na betonové základy, které také vyhotovíme.

Ukázka tvorby

© 2014 FLNR.NET | Some of the images used on this website are published under CC BY license